Chcesz zoptymalizować zarządzanie obiektami komercyjnymi? - Skorzystaj z naszego know-how!

Uczyliśmy się od najlepszych. Na bazie naszych doświadczeń ze współpracy z firmami zarządzającymi z Niemiec, USA, Kanady i  Holandii, umiemy zarządzać dużymi i małymi obiektami tak, aby przynosiły maksimum zysków. 

Oto nasze główne obszary działania:

  • Audyt działalności operacyjnej obiektu
  • Przygotowanie i nadzór nad wykonaniem budżetów OPEX i CAPEX
  • Przygotowanie i nadzór nad wykonaniem strategii i budżetu marketingowego
  • Przygotowanie i nadzór nad przebiegiem przetargów na obsługę obiektu
  • Rekrutacja i szkolenia zespołu do zarządzana obiektem
  • Przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem procedur operacyjnych dla obiektu
  • Prowadzenie projektu remontu lub rozbudowy obiektu

Powierz nam zarządzanie swoimi obiektami i korzystaj z rosnących przychodów.